Pachet Standard

ADMINISTRARE FINANCIARĂ + TEHNICĂ

următorul

Curins din  Pachet BASIC  și servicii de administrare tehnică

 

Verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de rețea aferente mai multor asociații de proprietari;

Procurarea mijloacelor materiale necesare întreținerii și reparațiilor curente ale elementelor proprietății comune; răspunderea asupra integrității acestora;

Înștiințarea comitetului executiv și luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp și eficient a lucrărilor de întreținere și reparații;

Urmărirea realizării contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru: reparații, închirierea unor spații sau elemente din proprietatea comuna, activități sociale și alte tipuri de activități;

Supravegherea execuției lucrărilor de reparații și de întreținere și participarea la recepția lor, consemnând finalizarea acestora; asigurarea efectuării de plăţi corespunzătoare stadiului lucrării;

Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activități, în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;

Inspectarea proprietății comune în vederea înlăturării defectelor apărute la instalațiile de folosința comuna și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă etc.).

Asigurarea consumabilelor de birotica necesare desfășurării activităților prevazute în contractul de administrare.

Înapoil la servicii