Pachet Basic

Înainte

Cuprins din

 1. Organizarea contabilității în partidă simpla cu ajutorul mijloacelor informatice;
 2. Gestionarea bunurilor materiale și fondurilor bănești;
 3. Întocmirea listelor de plată lunar, aproximativ în jurul aceleiași date 23-27 ale lunii, funcție de ultima factură de utilități primită de la furnizor.
 4. Înștiințarea proprietarilor prin e-mail și SMS cu privire la valoarea cotelor de contribuție.
 5. Întocmirea notelor de consum pentru fiecare apartament în parte astfel încât proprietarul este informat cu privire la toate sumele pe care le achită.
 6. Afișarea notelor explicative cu privire la cheltuielile asociației.
 7. Evidenţa tuturor apartamentelor pe fişe de client.
 8. Păstrarea datelor pe servere securizate cibernetic  astfel încât acestea nu se pot pierde, și sunt accesibile în orice moment.
 9. Calcularea penalizărilor conform Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 și a sistemului aprobat de adunarea generala;
 10. Întocmirea și păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii in partida simpla de către persoanele juridice fără scop patrimonial;
 11. Întocmirea și depunerea, semestrial, a situatiei elementelor de activ şi pasiv ale asociatiei la Primărie conform Legii nr. 230/2007;
 12. Întocmirea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiara de care aparţine beneficiarul;
 13. Întocmirea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
 14. Calculul impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 15. Prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari;
 16. Întocmirea şi prezentarea anuala a raportului privind administrarea financiară a condominiului pentru anul precedent.

(Depunerea declaraţiilor, Revisal, plata contribuţiilor şi alte activităţi ce implică relaţia cu ANAF,ITM,BANCĂ, nu sunt cuprinse în acest pachet, deoarece impilcă costuri suplimentare, ce vor fi analizate funcţie de situaţia reală)

Înapoi la servicii